Logo: Trinol A/S
Billede: Kløver
 

Landbrug

 

Trinol desinfektion har sammen med vores leverandør Cid Lines udviklet produkter til mælke- svine- og fjerkræsproduktion. Desuden har vi udviklet produkter til transportsektoren som lever op til Keminøglens krav, og som samtidig bevarer en høj effektivitet.

Trinol skadedyrsbekæmpelse markedsfører ligeledes produkter fra førende inden- og udenlandske leverandører og producenter, samt egne produkter når det gælder flue-, gnaver- og loppebekæmpelse. 

Begge produktområder lever op til de lovgivende krav, men også til de store krav som stilles til Dansk husdyrproduktion - etisk - sundheds- og miljømæssigt. Vores konsulenter yder en optimal kvalitetsrådgivning, som kan være med til at give de bedste resultater.

  • Gnavere

    Midler til bekæmpelse af mus og andre gnavere. Både som blok-, pasta- og kornprodukter heruder Ridak som det mest solgte produkt i landbruget.
  • Insekter

    Effektive midler mod fluer, myrer, lopper og andre insekter på alle stadier.
  • Mink

    Markedets mest kendte og effektive midler når det gælder rengøring, desinfektion og skadedyrsbekæmpelse i minkproduktionen.