Logo: Trinol A/S
Billede: Kløver
 

Insektmidler

INSEKTER - TIL SKADE ELLER GAVN

Insekter udgør mere end halvdelen af alle kendte levende organismer. Cirka en fjerdedel af klodens dyr lever af at suge næring fra de resterende tre fjerdedele, enten som parasitter inde i kroppen eller som udvendige blodsugere.

Nogle få arter har tilpasset sig til at leve af mennesker og andre kan lejlighedsvis genere os, når vi færdes udendørs, eller fordi de lever på de dyr vi omgås.

Andre insekter som sommerfugle og bier er gavnlige for miljøet ved at bestøve blomster og andre planter.

Insekter findes næsten overalt, men det er dig der skal afgøre om og med hvad de skal bekæmpes.

 • Trinol 810 Insektmiddel

  Forebyggende og langtidsvirkende middel mod alle krybende og flyvende insekter
 • Trinol 810 MYREMIDDEL

  Forebyggende og langtidsvirkende middel mod insekter indendørs samt på altaner og terasser
 • Trinol Perma Forte B

  Forebyggende insektmiddel med ekstra god langtidseffekt. Virker mod alle krybende og flyvende insekter.
 • Trinol TURBO-JET

  Bekæmpelse af fluer i stalde og bebyggelse samt mod hvepse i og omkring deres bo
 • STALD-CHOK

  Knock-down bekæmpelse af fluer og hvepse i stalde og beboelse.
 • Neporex WSG 2

  Forebyggende fluebekæmpelse på larvestadiet
 • AGITA 10WG

  Smøremiddel mod voksne fluer
 • AquaPy®

  Et bredtvirkende insekticid med knock-down effekt ! Bekæmpelse af fluer i stalde og kornsnudebiller på kornlagre.
 • K-Obiol EC 25

  K-Obiol EC 25 er et flydende insektmiddel til bekæmpelse af kornskadedyr i tomme kornlagre, opbevaringsrum i skibe og lastbiler samt transport- og procesanlæg for korn.
 • K-Othrine SC 25

  Bekæmpelse af krybende og kravlende insekter indendørs.
 • Advion Cockroach Gel

  Gel der er yderst attraktiv for kakerlakker
 • Advion Ant Gel

  Effektiv mod en lang række myrer i og omkring bygninger
 • Trinol Myrelokkedåse

  Karton á 2 lokkedåser, som er klar til brug, når de drejes en omgang. Dåserne anvendes i og omkring bygninger.
 • Maxforce Quantum Myrelokkedåse

  Maxforce quantum myrelokkedåse er en klar-til-brug lokkedåse til bekæmpelse af myrer i og omkring huse.
 • Maxforce Quantum

  Maxforce Quantum - bekæmpelse af myrer inkl. faraomyrer og sort havemyre indendørs samt omkring bygninger
 • Maxforce White

  Maxforce White - bekæmpelse af forskellige kakelakarter
 • Protox Insekt

  ProtoxInsekt anvendes til bekæmpelse af træborende insekter i træværk.
 • Dimilin 5

  Forebyggende behandling mod loppeæg og larver i redekasser
 • Loppex

  Bekæmpelse af voksne lopper i redekasser.
 • Elector - mod blodmider